Kontakt

U slučaju pitanja, predloga ili potrebe za dodatnim informacijama, obratite nam se na info@pharmas.rs.

PharmaS Srbija

PharmaS Srbija – fabrika

+381 23 3150 315
+381 23 3150 289 (fax)
info@pharmas.rs

Marketing i prodaja

Farmakovigilanca (prijava neželjenih reakcija na lek ili medicinsko sredstvo)

PharmaS sedište

Marketing i prodaja

Business development

PharmaS fabrika

+385 44 295 991
+385 44 295 999 (fax)
info@pharmas.hr

Kontakt za medije

PharmaS Bosnia and Herzegovina

+387 33 765 400
+387 33 765 401 (fax)
info@pharmas.ba

PharmaS Macedonia

+389 2 2550 350
+389 2 2550 351 (fax)
office@pharmas.mk

PharmaS Switzerland

+41 22 755 63 33
+41 22 755 63 32 (fax)

PharmaS Russia